Geen foto's van tabaksproducten in 2021 op website's

De overheid heeft beslist dat er per 1 januari 2021 op de website GEEN foto's meer geplaatst mogen worden van tabaksproducten.

U ziet dat wij hier alvast aan begonnen zijn en er nu alleen maar de toegestane producttekst staat.