Geen foto's van tabaksproducten in 2021 op website's

De overheid heeft beslist dat er per 1 januari 2021 op de website GEEN foto's meer geplaatst mogen worden van tabaksproducten.

Uw ziet dat wij hier alvast aan begonnen zijn en er nu alleen maar de toegestane producttekst staat.